Disclaimer

 

Het gebruik van deze website (www.palaisdeleau.com) is van toepassing op de volgende gebruiksvoorwaarden. Bij het gebruik van deze website wordt u geacht de gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen en geaccepteerd.

Gebruik van informatie
Palais de l’eau B.V. streeft er altijd naar om op deze website nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, staat Palais de l’eau B.V. niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de geboden informatie. De juridische informatie is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch advies.

Aan de informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend. Palais de l’eau B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door het gebruik van de informatie op de website of voor het niet naar behoren functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Palais de l’eau B.V. en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail
Palais de l’eau B.V. staat er niet voor in dat aan haar verzonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. E-mailbeveiliging kan niet volledig worden gegarandeerd door de bijbehorende beveiligingsrisico’s. Door geen encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Palais de l’eau B.V. te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Palais de l’eau B.V. heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud ervan. Palais de l’eau B.V. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Palais de l’eau B.V. zijn beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen worden gereproduceerd, gekopieerd of anderszins openbaar worden gemaakt zonder dat Palais de l’eau B.V. vooraf schriftelijke toestemming heeft gegeven.